Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Äitipiiri (T:mi Loviisa Creativen tuotemerkki)
Y-tunnus: 2972607-5
Postiosoite: Jussaarenkuja 5 L 126, 00840 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Anna Korhonen
Puhelin: 040 414 7076
Sähköposti: anna@aitipiiri.fi

Rekisterin nimi

Äitipiiri/ Sähköisten palvelujen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakkuuden tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja hallinnointi

 • analysointi ja tilastointi

 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietojen tai muiden tietojen perusteella luotujen profiilien avulla

 • mielipide- ja markkinatutkimukset

 • muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn perustiedot, kuten:

 • etu- ja sukunimi

 • yhteystiedot (esimerkiksi postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

 • rekisteröidyn antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

 • asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakapalautteet, yhteydenotot

 • palautteet ja reklamaatiot, mukaan lukien virhe- ja tuotevastuuseen liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan henkilötiedot saadaan, kun hän tilaa uutiskirjeen, ottaa yhteyttä yhteyslomakkeen kautta ja tekee ostoja Äitipiirin verkkokaupassa. Tietoja saadaan evästeiden ja muiden tekniikoiden kautta. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä seuraavissa tapauksissa:

 • Kun maksun välittäjän toimii PayPal. Tutustu PayPalin yksityisyydensuojaan tästä.
 • Mailchimp sähköpostimarkkinointiohjelma. Tutustu Mailchimpin yksityisyydensuojaan tästä.
 • WordPress verkkosivualusta. Tutustu WordPressin yksityisyydensuojaan tästä.

Muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterinpitäjä on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa. Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja mm. tilastointi- ja analysointitarkoituksiin siten, etteivät luovutettava tiedot ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos siirto on kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tällöin henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Äitipiirin sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin vain poistaa tietonsa rekisteristä uutiskirjeessä mainitun linkin kautta. Sähköpostilistalta voi poistua joko suomenkielisen (poistu listalta) tai englanninkielisen (unsubscribe) linkin kautta. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy sähköisen rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Evästeet

Äitipiirin sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan sivuston muistiin. Eväste voidaan tallentaa selaimeen määräaikaisesti tai se voidaan poistaa heti palvelun käytön jälkeen. Evästeen voi poistaa selaimen kautta. Evästeiden avulla sivustolta kerätään kävijätietoja ja niitä analysoidaan. Evästeiden tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöisesti sivuston laatua ja sisältöjä. 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin takoituksiin. Kieltopyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen anna@aitipiiri.fi